úvod > Škola > Přijímací řízení > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Podle novely školského zákona (s účinností od 1. 1. 2017) probíhá zápis do 1. ročníku na všech základních školách v době od 1. do 30. dubna. K zápisu se dostaví děti, které v právě probíhajícím školním roce dosáhnou šesti let věku.

Letošní zápis

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl ve středu 10. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hod. Zde najdete výsledky přijímacího řízení.
K zápisu přišlo celkem 51 dětí, z toho bylo 8 odkladů. V září otevřeme dvě 1. třídy.

Minulé zápisy

Podle počtu dětí u zápisu lze jen přibližně odhadovat počet prvňáčků, kteří nastoupí v září do první třídy. Některé děti totiž absolvují zápisy ve dvou i více školách a rodiče pak vybírají tu pravou. Výjimečné nejsou ani přestupy prvňáčků z jedné školy na druhou ještě během prvních týdnů školního roku.
Níže jsou uvedené počty žáků prvních tříd, které jsme vykazovali k 30. září příslušného roku:

 • zápis pro školní rok 2018/2019 proběhl 18. dubna 2018 – zapsáno bylo 36 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku v jedné první třídě 23 prvňáčků
 • zápis pro školní rok 2017/2018 proběhl 19. dubna 2017 – zapsáno bylo 59 dětí (z toho 5 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 43 prvňáčků

  Více informací o průběhu zápisu zde…

 • zápis pro školní rok 2016/2017 proběhl 3. února 2016 – zapsáno bylo 62 dětí (z toho 10 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 53 prvňáčků, z nichž 10 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání

  Více informací o průběhu zápisu zde…

 • zápis pro školní rok 2015/2016 proběhl 11. února 2015 – zapsáno bylo 65 dětí (z toho 14 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku ve dvou prvních třídách 42 prvňáčků, z nichž 6 plní povinnou docházku formou individuálního vzdělávání

  Více informací o průběhu zápisu zde…

 • zápis pro školní rok 2014/2015 proběhl 5. února 2014 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 33 prvňáčků ve dvou prvních třídách

  Více informací o průběhu zápisu zde…

 • zápis pro školní rok 2013/2014 proběhl 16. ledna 2013 – zapsáno bylo 49 dětí (z toho 8 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídách

  Více informací o průběhu zápisu zde…

 • zápis pro školní rok 2012/2013 proběhl 25. a 26. ledna 2012 – zapsáno bylo 48 dětí (z toho 7 odkladů) – ve skutečnosti zahájilo školní docházku 37 prvňáčků ve dvou prvních třídách

(aktualizováno 1. 9. 2018)