úvod > Škola > Výuka

Výuka

Vše, co se bezprostředně týká výuky, řadíme do této rubriky. Pro přehlednost jsme ji rozdělili do několika podrubrik:

Organizace školního roku

V rubrice organizace školního roku najdete přehled všech prázdnin v průběhu školního roku i termín zahájení školního roku následujícího…

Předměty

Jaké předměty jsou pro děti v konkrétním ročníku povinné a kolik hodin týdně se jím vyučují, zjistíte z učebního plánu pro letošní školní rok. V této rubrice najdete i přehled volitelných a nepovinných předmětů platný pro tento rok…

Rozvrhy a zvonění

Rozvrhy jednotlivých tříd a vyučujících si můžete najít v této rubrice. Pro lepší komfort si můžete rozvrhy otevřít v novém okně. Přehled začátků a konců vyučovacích hodin je uveden pod rozvrhy.

Plavání

Informace o plavání jsou v této podrubrice…

Práce žáků

Zde najdete příklady žákovských prací, které tvoří v rámci vyučování, kroužků, případně i mimo ně.

Projekty

V této rubrice uvádíme přehled projektů, které nám pomáhají vylepšovat podmínky pro vzdělávání.