úvod > Škola > Lidé > Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Jitka Krůtová (Krů)

ředitelka školy

krutova@zslipence.cz
tel.: 731 522 439

  • do funkce jmenována Radou Zastupitelstva Městské části Praha-Lipence s účinností od 1. 7. 2012
  • vzdělání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobace tělesná výchova, biologie
  • metodik a koordinátor informačních a komunikačních technologií, instruktor lyžování
  • praxe ve školství od roku 1989, z toho 7 let na pozici zástupkyně ředitele
  • ve školním roce 2018/2019 vyučuje informatiku v 5. třídě a etickou výchovu v 6. třídách

Výběr z článků ředitelky školy…

Mgr. Petra Zímová (Zím)

zástupkyně ředitelky

zimova@zslipence.cz
tel.: 731 503 086

  • do funkce jmenována ředitelkou školy s účinností od 1. 8. 2012
  • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • praxe ve školství od roku 1989, na naší škole učí od roku 1990
  • ve školním roce 2018/2019 je třídní učitelkou 4. B, kde vyučuje český jazyk a hudební výchovu