úvod > Škola > Školní aktivity > Testování

Výsledky testování

Abychom zjistili zpětnou vazbu, jak se nám daří naplňovat naše výchovně-vzdělávací cíle, zúčastňujeme se testování, kterým zjišťujeme znalosti a dovednosti našich žáků a porovnáváme je s výsledky žáků ostatních škol. Pravidelně využíváme testů společnosti SCIO pro žáky 6.-9 tříd v rámci projektu Stonožka, kterých se účastní několik tisíc žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v celé republice. Příležitostně a v odůvodněných případech využíváme i testování pro jiné ročníky.

V posledních letech se také zúčastňujeme testování České školní inspekce (ČŠI).

Školní rok 2018/2019


Testování SCIO:

  • 5. třída – dovednosti pro život (červen 2019)
  • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2018)
  • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2019)
  • 8. třída – dovednosti pro život (březen 2019)
  • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český a anglický jazyk (listopad 2018)

Školní rok 2017/2018


Testování ČŠI:
Naše škola byla ČŠI vybrána k testování výsledků žáků 9. tříd, které se uskutečnilo v prosinci 2017. Testování bylo tentokrát ze čtenářské gramotnosti. Individuální zprávy s výsledky žáci obdrží po ukončení testování.

Testování SCIO:

  • 6. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (říjen 2017)
  • 7. třída – obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk (duben 2018)
  • 8. třída – dovednosti pro život (březen 2018)
  • 9. třída – obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk, anglický a německý jazyk (listopad 2017)

Školní rok 2016/2017

Naše škola byla ČŠI vybrána k testování výsledků žáků 9. tříd, které se uskutečnilo v květnu 2017. Testování bylo poměrně, rozsáhlé – týkalo se dvou základních předmětů a dvou doplňkových (ČJ, M, HV, VV), a proto jsme v tomto roce upustili od obvyklých testů společnosti SCIO a vyměnili jsme je za jiné testování, kterým jsme si ověřovali klima naší školy. Testování s názvem Mapa školy proběhlo na podzim roku 2016 a jeho výsledky pro nás byly velmi cenné a většina z nich nám udělala velkou radost.

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013