úvod > Mimoškolní aktivity > Sběr

Třídíme odpad

Uvědomujeme si význam třídění odpadu, a proto se snažíme vést k tomu i naše žáky. V kmenových třídách jsou malé kontejnerky na papír a plasty, na chodbě jsou sběrná místa na odkládání dalších materiálů vhodných k recyklaci. Využíváme možnosti pomáhat tím nejen našemu životnímu prostředí, ale občas i někomu konkrétnímu…
Jak nám v tom můžete pomoci? Sbírejte s námi :)

Sběr plastových uzávěrů

V minulých letech jsme jsme sbírali víčka od PET lahví, která prostřednictvím nadačního fondu Algo pomohla Jankovi a Dominice. Po ukončení sbírky pro Dominiku fond žádnou další sbírku nepořádal, a tak jsme si našli příjemce sami. V televizi ve zprávách ukazovali příběh dědečka, který objíždí kontejnery a z nich vybírá plastová víčka pro svého vnuka. Prostřednictvím redakce televize jsme se s rodinou spojili, a tak nyní sbíráme víčka pro šestiletého chlapce Ondru Duška, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou a velmi by si přál léčebný pobyt v lázních Klimkovice. V prosinci díky našim žákům přibyla na účtu Ondry částka přesahující tisíc korun a ve sbírání pokračujeme i nadále. Víčka odevzdávají děti do nádoby na chodbě před školní jídelnou.
Jsme si vědomi toho, že pro přírodu by bylo vhodnější plastové obaly vůbec nekupovat. I o tom se ve škole s dětmi bavíme. To je ale už vyšší level, a tak jsme rádi i za to, když se podílím na třídění tříděného odpadu :)

Sběr použitých olejů

Zapojujeme si i do sběru použitých rostlinných olejů. Společnost Viking group s.r.o. se zabývá odvozem a likvidací použitého potravinářského oleje z restaurací a jídelen, potravinářských výroben a z provozoven stravovacích služeb. Více informací na stránkách společnosti.
Ve školní jídelně použitý olej paní kuchařky vylijí přes síto, aby jej zbavily větších nečistot, a předají v uzavřených nádobách paní školnici. Stejným způsobem se můžete použitého kuchyňského oleje zbavit i vy. Od nás pak společnost Viking groups použitý olej odkoupí a my tak můžeme za získané peníze pořídit dětem třeba nějakou novou hru do školní družiny.

Sběr hliníku

Sbíráme i plechovky a další hliníkové „odpadky.“ Poznáte je podle značky „alu“ nebo čísla „41“. Obaly od fidorky, vánočních kolekcí, čokoládových figurek nebo plechovky od nápojů. Ne všechno, co se jako hliník tváří ale hliníkem doopravdy je. Tenká hliníková folie po zmuchlání drží tvar. Pokud ale má obal po zmuchlání snahu se opět narovnat, nejedná se o hliník, ale o papír. Stejně tak je potřeba dobře rozlišit plechovky od piva, protože jen některé jsou hliníkové, zatímco jiné jsou ze železa. Hliníkem nebývají ani konzervy od kompotů, masových směsí nebo zeleniny.
Hliník mohou děti odevzdávat do nádoby v chodbě před školní jídelnou.

Sběr vybitých baterií a drobných elektrospotřebičů

Organizujeme také sběr vybitých baterií a drobných elektrospotřebičů – např. telefonů, kalkulaček, klávesnic, walkmanů, přehrávačů apod. Tato zařízení je možno odkládat do červených kontejnerů umístěných na chodbě v blízkosti šaten.

Větší kusy elektroodpadu (mikrovlnné trouby, ledničky, pračky apod.) můžete odevzdávat každé úterý v hasičské zbrojnici. Lipenečtí hasiči se totiž zapojili do projektu Sbírejte s hasiči, který pro sbory dobrovolných hasičů připravily společnosti Elektrowin a Asekol.

Sběr CD a DVD

Školní družina organizuje sběr nepotřebných CD a DVD včetně jejich obalů. CD i DVD vybírají paní vychovatelky.

Sezónní sběr pro lesní zvěř

Školní družina organizuje také sezónní sběr žaludů, šišek nebo i suchého chleba pro lesní zvěř v Zookoutku v Malé Chuchli. Tento sběr organizují paní vychovatelky podle informací organizátorů www.lesypraha.cz.

Sběr starého papíru

Zatímco sběrem výše uvedených surovin pomáháme naši planetě a zároveň si vyděláme pár korun, třídění papíru nás naopak něco stojí. V minulých letech jsme se účastnili soutěží, které ale byly zrušeny jako nerentabilní, a tak nám nezbývá než se řídit zákonem o odpadech, který ukládá všem organizacím likvidovat veškerý odpad, který samy produkují. A tak zatímco dříve jsme za sběr papíru získali nějaké peníze a tedy jsme byli rádi, když nám se sběrem pomáhala i veřejnost, dnes máme kontejnery v pronájmu a za jejich vývoz platíme. I nadále tedy ve škole papír třídíme, veřejnost ale prosíme, aby svůj papírový odpad odkládala do kontejnerů určených pro veřejnost.
I přesto můžeme zavzpomínat na časy, kdy jsme ve sběru papíru soutěžili a nejlepší sběrače jsme odměňovali:

Sběr textilu

Nově můžeme veřejnosti nabídnout kontejner na použitý textil, který je od března 2018 umístěn u vchodu do školní kuchyně (naproti cukrárně Lipkafé). Odkládat do něj můžete oblečení, obuv, bytový textil, plyšové hračky nebo oděvní doplňky. Veškerý odložený textil by měl být čistý, suchý a uložený v igelitovém obalu.