úvod > Pro veřejnost > Pronájmy

Pronájmy

V rámci vedlejší hospodářské činnosti nabízíme veřejnosti pronájem učeben a víceúčelové sportovní haly.

Pronájem tělocvičnyaktuální rozvrh (aktualizováno 1. 11. 2018)

Podrobné informace o provozu tělocvičny jsou v Provozním řádu tělocvičny pro veřejnost.


Neoficiální požadavky na rezervaci tělocvičny můžete zasílat už nyní na pronajmy@zslipence.cz. Smlouvy pro školní rok 2015/2016 budou uzavírány od 15. srpna. V případě více zájemců o konkrétní termín budou upřednostňovány místní kluby, nájemci, kteří termín využívali v minulých letech nebo nájemci se zájmem o dlouhodobou spolupráci. Děkujeme za pochopení.

Cena nájmu za jednu hodinu:

 • základní cena – 400 Kč
 • zvýhodněná cena – 350 Kč (lze dohodnout pro sportovní aktivity místních dětských neziskových organizací)

V případě nájmu většího rozsahu (např. víkendový turnaj) je možné ze základní hodinové sazby dohodnout slevu.

Základní podmínky pronájmů:

 • sepsání smlouvy o nájmu (v případě dlouhodobých nebo krátkodobých nájmů) nebo objednávky nájmu (v případě jednodenních nebo víkendových nájmů)
 • zaplacení vratné kauce (hotově při podpisu smlouvy ev. převodem na základě vystavené faktury):
  • 1 000 Kč pro krátkodobé a několikadenní nájmy
  • 2 000 Kč pro dlouhodobé nájmy
 • platba nájmu předem:
  • bezhotovostním převodem na účet školy 131569379/0800 (specifický symbol = 7, variabilní symbol = číslo faktury)
  • ve výjimečných případech hotově v kanceláři vedení školy v době úředních hodin hospodářky školy
  • v případě dlouhodobého nájmu lze platit ve dvou splátkách – za období září-prosinec a za období leden-červen, event. zvlášť na každé pololetí školního roku
 • nájemci využívají pouze přidělené prostory (v případě zájmu o více šaten je třeba toto řešit při podpisu smlouvy), použité nářadí vrací do nářaďovny na své místo a ve všech prostorách udržují pořádek

Pronájem dalších prostor


Cena nájmu za jednu hodinu:
 • pronájem běžné učebny – 100 Kč
 • pronájem učebny s interaktivní tabulí – 300 Kč
 • pronájem počítačové učebny – 300 Kč
 • pronájem jídelny – 200 Kč

V případě nájmu většího rozsahu (např. týdenní příměstský tábor) je možné dohodnout slevu.

Kontakt pro objednávky pronájmů:

Správce tělocvičny: