úvod > Poradenství

Poradenství

Školní poradenská zařízení

V této rubrice najdete především kontakty na pedagogicko-psychologickou poradnu, se kterou spolupracujeme.

Další poradenská zařízení

V této rubrice najdete kontakty na různé instituce či spolky, které by Vám mohly pomoci při řešení nějakého problému.

Školní psycholog

Školní psycholog je připraven pomoci žákům, rodičům i pedagogům s jejich školními i mimoškolními problémy…

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog zabývá se vzdělávacím procesem žáků se specifickými vzdělávacími potřebami…

Výchovný poradce

Výchovný poradce je připraven žákům i rodičům pomoci s problémy týkající se především školní docházky a výběru vhodné střední školy…

Logopedie

V této rubrice najdete nabídky, které by Vám mohly pomoci při řešení problému výslovnosti Vašeho dítěte .