úvod > Škola > Lidé > Pedagogové

Pedagogové

Níže jsou abecedně řazeni všichni členové pedagogického sboru: paní učitelky, páni učitelé, asistentky pedagoga i vychovatelky školní družiny. Zkratka za jménem je použita v rozvrzích jednotlivých tříd.

Chcete-li si s kýmkoliv z pedagogů domluvit schůzku, kontaktujte jej telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Ze zkušeností víme, že čekat s řešením některých problémů na konzultační hodiny není vhodné, proto nemají učitelé vypsány pravidelné konzultační dny, ale po předchozí domluvě se Vám budou věnovat, kdykoli to bude třeba. Telefon do sborovny: 257 924 141 (ideálně před vyučováním nebo v době hlavní přestávky mezi 2. a 3. hodinou)

Mgr. Martina Adamová (Ada)

třídní učitelka 3. A
 • adamova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2014
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje všechny předměty kromě matematiky ve 3. A; tělesnou a pracovní výchovu ve 3. B; vlastivědu ve 4. B

Mgr. Helena Andjelkovská (And)

učitelka
 • andjelkovska@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace TV+Z
 • praxe ve školství od roku 1967, na naší škole učí od roku 2005
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje anglický jazyk ve 3. B a 4. A a zeměpis v 9. třídě

Bc. Tyler James Bratton (Tyl)

učitel
 • bratton@zslipence.cz
 • rodilý mluvčí z USA
 • praxe ve školství od roku 2016, na naší škole pracuje od roku 2018
 • ve školním roce 2018/2019 spoluvyučuje anglický jazyk ve 3.-9. ročníku a tělesnou výchovu na 2. stupni

Mgr. Martina Ditrychová (Dit)

třídní učitelka 6. A
 • ditrychova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace ČJ+D
 • praxe ve školství od roku 2014, na naší škole učí od roku 2017
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje český jazyk, dějepis a vlastivědu

Zuzana Fatková (Fat)

vedoucí vychovatelka ŠD
 • fatkova@zslipence.cz
 • vzdělání: gymnázium; doplňkové studium vychovatelství; kurz instruktor lyžování
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2000

Jan Gregar (Gre)

učitel
 • gregar@zslipence.cz
 • vzdělání: v současné době studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobace TV+Z
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2019
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje zeměpis a tělesnou výchovu

Mgr. Marcela Hnilicová (Hni)

učitelka
 • hnilicova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a specializace VV
 • praxe ve školství od roku 1981, na naší škole učí od roku 2010
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje výtvarnou výchovu ve 4., 7. a 9. třídách a pracovní výchovu ve 4. třídách

PhDr. Mgr. Jiřina Hradecká (Hra)

speciální pedagog
 • spec.pedagog@zslipence.cz
 • vzdělání: Filozofická fakulta UK Praha, obor psychologie; Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, obor speciální pedagogika; Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, aprobace Bi+TV
 • praxe ve školství od roku 1985, na naší škole pracuje od roku 2018

Mgr. Tereza Hrdličková (Hrd)

třídní učitelka 1. třídy
 • hrdlickova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta JČU České Budějovice, aprobace ČJ+D; Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ; speciální pedagogika-logopedie PedF Univerzity v Hradci Králové
 • praxe ve školství od roku 2012, na naší škole učí od roku 2014
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje všechny předměty v 1. třídě

Mgr. Petra Illichová (Ill)

třídní učitelka 2. B
 • illichova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • praxe ve školství od roku 2009, na naší škole učí od roku 2012
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje všechny předměty ve 2. B

Lucie Kovaříková (Kov)

asistentka pedagoga
 • kovarikova@zslipence.cz
 • vzdělání: SOŠ strojní; doplňkové studium asistent pedagoga
 • praxe ve školství od roku 2015, na naší škole od roku 2016
 • ve školním roce 2018/2019 je asistentkou žáka v 7. B

Mgr. Simona Kuthanová (Kut)

učitelka
 • kuthanova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, aprobace ČJ+AJ
 • praxe ve školství od roku 1996, na naší škole učí od roku 2012
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje anglický jazyk a praktickou angličtinu

Klára Macková (Mac)

třídní učitelka 2. A
 • mackova@zslipence.cz
 • vzdělání: v současné době studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2017
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje všechny předměty kromě hudební výchovy ve 2. A

Mgr. Světlana Medvíďová (Med)

asistentka pedagoga
 • medvidova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • praxe ve školství od roku 1983, na naší škole učí od roku 2017
 • ve školním roce 2018/2019 je asistentkou žáka ve 4. A a vyučuje vlastivědu ve 4. A

Mgr. Veronika Mičková (Mič)

učitelka
 • mickova@zslipence.cz
 • vzdělání: Filozofická fakulta UK Praha, aprobace ČJ+D
 • praxe ve školství od roku 1985, na naší škole učí od roku 2019
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje český jazyk a dějepis

Ing. Jana Morávková (Mor)

třídní učitelka 7. A
 • moravkova@zslipence.cz
 • vzdělání: VŠE Praha; doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK Praha; doplňující pedagogické studium AJ pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK Praha
 • praxe ve školství od roku 2003, na naší škole učí od roku 2004
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje anglický a německý jazyk

Ing. Petr Mutina (Mut)

třídní učitel 4. A
 • mutina@zslipence.cz
 • vzdělání: VŠDS Žilina; v současné době studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK Praha
 • praxe ve školství od roku 2012, na naší škole učí od roku 2015
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje všechny předměty kromě anglického jazyka, výtvarné a pracovní výchovy ve 4. A a tělesnou výchovu ve 4. B

Bc. Anna Poláčková (Pol)

asistentka pedagoga
 • polackova@zslipence.cz
 • vzdělání: SOŠ ekonomická; bakalářské studium mistr odborné výchovy; doplňkové studium asistent pedagoga
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2017
 • ve školním roce 2018/2019 je asistentkou žáka ve 3. B

Mgr. Ludmila Pudivítrová (Pud)

třídní učitelka 6. B
 • pudivitrova@zslipence.cz
 • vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, aprobace M+F
 • praxe ve školství od roku 2001, na naší škole učí od roku 2012
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje matematiku, informatiku, fyziku, občanskou výchovu a výtvarnou výchovu v 6. třídách

Mgr. Milada Rehová (Reh)

třídní učitelka 5. třídy
 • rehova@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace Ch+RV
 • praxe ve školství od roku 1999, na naší škole učí od roku 2015
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje chemii, výtvarnou, pracovní, tělesnou, občanskou a rodinnou výchovu

Ing. Lenka Řezníčková (Řez)

třídní učitelka 3. B
 • reznickova@zslipence.cz
 • vzdělání: Dopravní fakulta ČVUT; doplňující pedagogické studium
 • praxe ve školství od roku 2012, na naší škole učí od roku 2017
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje český jazyk, matematiku, prvouku a výtvarnou výchovu ve 3. B

Dagmar Sakařová (Sak)

vychovatelka ŠD
 • sakarova@zslipence.cz
 • vzdělání: SOŠ ekonomická; doplňkové studium vychovatelství
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2014

Bc. Eliška Swiacká (Swi)

učitelka
 • swiacka@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika; doplňující pedagogické studium
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2013
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje matematiku, přírodovědu a tělesnou výchovu

Renáta Šafářová (Šaf)

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
 • safarova@zslipence.cz
 • vzdělání: SOŠ obchodní; doplňkové studium asistent pedagoga
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2018
 • ve školním roce 2018/2019 je asistentkou žáka v 1. třídě

Jana Ullspergerová (Ull)

třídní učitelka 8. třídy
 • ullspergerova@zslipence.cz
 • vzdělání: v současné době studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK Praha
 • praxe ve školství od roku 1991, na naší škole učí od roku 2012
 • metodik prevence
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje fyziku a matematiku na 2. stupni, výtvarnou a tělesnou výchovu v 8. třídě

Mgr. Luboš Vayhel (Vay)

třídní učitel 9. třídy
 • vayhel@zslipence.cz
 • vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, aprobace ČJ+HV
 • praxe ve školství od roku 1988, na naší škole učí od roku 2015
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje český jazyk, dějepis, hudební, občanskou a rodinnou výchovu

Andrea Veselá, DiS. (Ves)

asistentka pedagoga
 • vesela@zslipence.cz
 • vzdělání: VOŠ sociálně právní; doplňkové studium asistent pedagoga
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2018
 • ve školním roce 2018/2019 je asistentkou žáka ve 3. A

Mgr. Petra Voráčková (Voč)

třídní učitelka 7. B
 • vorackova@zslipence.cz
 • vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor zoologie; doplňující pedagogické studium biologie
 • praxe ve školství a zároveň na naší škole od roku 2016
 • ve školním roce 2018/2019 vyučuje přírodovědu a přírodopis

Petra Vorlová (Vor)

vychovatelka ŠD
 • vorlova@zslipence.cz
 • vzdělání: SOŠ zdravotnická, obor dětská sestra; doplňkové studium vychovatelství a asistent pedagoga
 • praxe ve školství od roku 2012, na naší škole pracuje od roku 2015