úvod > Jídelna

Školní jídelna

Od školního roku 2012/2013 nabízí školní jídelna dvě jídla. Používáme elektronický systém evidence strávníků, který umožňuje výběr jídel pomocí čipů. Všechny děti, které se ke stravování ve školní jídelně přihlásily, mají automaticky přednastavenou volbu menu č. 1. Odhlášky nebo změny volby menu je možné provádět u terminálu ve škole nebo z domova prostřednictvím internetu.

Podrobné informace o provozu školní jidelny jsou ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Přihlášení, platby


Přihlášky ke stravování
 • vyplnění písemné přihlášky ke školnímu stravování
 • zakoupení čipu v kanceláři hospodářky školy
 • cena čipu je 100 Kč (čip je nevratný a nepřenosný)

Výše stravného

Od 1. září 2014 došlo ke zvýšení ceny oběda o 2 Kč. Upravte si prosím výši trvalého příkazu:

 • I. skupina (7 – 10 let) 23 Kč (tj. max. měsíční částka 529 Kč)
 • II. skupina (11 –14 let) 25 Kč (tj. max. měsíční částka 575 Kč)
 • III. skupina (15 let) 27 Kč (tj. max. měsíční částka 621 Kč)
 • cizí strávníci 65 Kč

Pozn.: Věkové skupiny se určují podle školního roku, ve kterém žáci určitého věku dosáhnou (pokud dítě dosáhne 15 let do 31. 8., patří po celý rok do 3. skupiny)

Způsob platby stravného

Stravování se platí bezhotovostním převodem na účet školní jídelny do 25. dne předchozího měsíce (s výjimkou prvního měsíce školního roku, kterou je možné provést do 15. září) na měsíc následující, a to:

 • trvalým příkazem – zadáte trvalý příkaz a měsíčně bude z vašeho účtu odcházet částka, kterou určíte dle nejdelšího měsíce (vyúčtování přeplatků provedeme na začátku července)
 • platba jednorázovými příkazy nebo složenkou – zaplatíte v několika splátkách (měsíčních, dvouměsíčních, na více měsíců nebo na pololetí…)

Identifikační údaje pro bezhotovostní převod:

 • číslo účtu školní jídelny je 19–131569379/0800 (pozor – účet jídelny má na rozdíl od školního účtu navíc předčíslí 19)
 • variabilní symbol je identifikační číslo dítěte (uvedeno v žákovské knížce, platí na celou dobu docházky do naší školy)

Jakékoliv změny ve Vašem účtu případně změny způsobu placení nahlaste prosím ihned vedoucí ŠJ.

Jídelníček, změny, výdej


Jídelní lístek

 • vyvěšován ve venkovní vitríně u hlavního vchodu, ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
 • dle vyhlášky účinné od 13. prosince 2014 budou u jednotlivých jídel v jídelníčku zveřejňovány použité alergeny dle tabulky alergenů sestavené Evropskou unií. Více informací v článku…

Odhlašování obědů a změna menu

 • na terminálu ve škole (na chodbě v prostorách u šaten vedle okénka hospodářky školní jídelny)
 • prostřednictvím internetu (přihlašovací údaje obdrží strávník při zakoupení čipu)
 • změny v objednávkách lze dělat na dny, na které je již zveřejněný jídelníček
 • změny lze provést nejpozději do 14:00 hodin předchozího pracovního dne
 • v případě nemoci lze oběd odhlásit ráno do 8:00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem, případně je možné první den nemoci dítěte oběd vyzvednout do jídlonosiče

Výdejní doba

 • 11:15 až 11:30 hod. – pro odběr do jídlonosičů (první den nemoci žáka, zvoňte na zvonek u vchodu do školní kuchyně z hlavní ulice, vedle vrátek do školní družiny)
 • 11:40 až 14:00 hod. – pro děti a zaměstnance

Kontakty

 • Jana Chaloupková – vedoucí školní jídelny
 • Marcela Volfová – hlavní kuchařka
 • Marie Plecháčková – pomocná kuchařka
 • Josefa Vrbová – pomocná kuchařka
 • telefon – 257 921 057
 • e-mail – jidelna@zslipence.cz