>

Přípravy nového školního roku vrcholí

12. 8. 2015

Prázdniny se za chvíli přehoupnou do poslední čtvrtiny a přípravy nového školního roku nabírají na obrátkách. Co se dělo v budově školy během léta a co nového chystáme na příští školní rok, se pokusíme shrnout v následujících odstavcích…

Co nového ve školní budově?


Nové učebny

Na začátku loňských prázdnin byla zahájena nástavba školy. Ve dvou nových učebnách, zkolaudovaných v prosinci 2014, usednou 1. září naši nejmladší žáci, prvňáčci. Během letošních prázdnin jsme řešili záležitosti, na které se v průběhu přípravy a realizace stavby nějak zapomnělo. První z nich byly chybějící slaboproudé rozvody pro připojení do školní počítačové sítě, pro školní rozhlas a také pro audiovizuální komunikační systém. Protože jsme nechtěli, aby třídy byly hned zpočátku hyzděny lištami, řešení bylo komplikované a probíhalo ve třech etapách, ale podařilo se… Dalším problémem pak byla nevyhovující akustika, konkrétně doba dozvuku, která v obou učebnách vysoce ve všech parametrech překračovala závazné normy. O způsobu řešení tohoto problému rozhodlo vedení obce a zajistilo instalaci speciálních obkladů na stěny. Přestože ani teď hodnoty ještě nebudou odpovídat požadovaným normám, komfort ve třídách se instalací těchto desek výrazně vylepšil a my doufáme, že desky, které mohou být využívány jako nástěnky, se osvědčí během provozu i co se týká odolnosti a údržby materiálu…

Reorganizace šaten

S nedostatkem místa pro převlékání žáků jsme „bojovali“ už během loňských prázdnin. Řešení, které jsme tenkrát vymysleli (viz samostatný článek), nebylo sice úplně ideální, ale jeden rok se dalo zvládnout. Během letošních prázdnin jsme hledali prostor pro převlékání dalších 20 dětí, o které se celkový počet žáků ve škole rozroste. Odstranili jsme tedy i zbývající „klece“ v prostoru šaten pro nižší ročníky a celý tento nově vzniklý prostor bude vybaven půlenými skříňkami. Využili jsme možnosti „dosáhnout“ na výrazně lepší cenu v případě větší zakázky a nové šatní skříňky jsme objednali i do šaten starších žáků, kde byly už spoustu let skříňky „obývané“ vždy dvěma žáky dohromady. Výhod tohoto komplexního řešení je více – každé dítě bude mít svou vlastní skříňku (bude sice menší, ale vlastní) a odpadnou problémy s „přestřiháváním“ zámků, když si děti zapomenou klíček. Všechny nové skříňky totiž budou vybaveny FAB zámky a v ředitelně bude uložen generální klíč, kterým bude moci být na požádání otevřena každá ze skříněk.

Opravy a pravidelná údržba

Na začátku prázdnin ve škole měli spoustu práce elektrikáři, kteří řešili několik problémů. První z nich se týkal šaten, kde jsme namísto několika samostatných „kójí“ vytvořili jeden velký prostor a v něm bylo potřeba sjednotit původně samostatné okruhy tak, aby se celý prostor rozsvěcel najednou. Druhým problémem bylo nevyhovující řešení vypínačů na chodbě v 1. patře. V našich členitých prostorách nemůžeme rozsvěcet celé patro najednou, ale máme zde několik samostatných „větví“ – konkrétně čtyři. Při průchodu patrem se postupně rozsvítí jeden okruh, na jeho konci se vypne a rozsvítí se další okruh. Jeden z nich však měl druhý z vypínačů umístěn na nesmyslném místě a u další větve druhý z vypínačů úplně chyběl… Třetí problém, který jsme během prázdnin řešili, bylo nedostatečné osvětlení v učebně, která původně sloužila jako klubovna školní družiny. Vyřešili jsme ho výměnou všech stropních svítidel – stará svítidla s jednou trubicí jsme vyměnili za moderní s lepšími odrazovými ploškami a dvěma trubicemi. Poslední záležitost, kterou jsme řešili, by měla přinést finanční úsporu. Do obou šaten a na všechny žákovské toalety jsme nechali namontovat čidla na pohyb, takže už nebude docházet k situaci, kdy se v šatnách či na záchodech svítilo spoustu času zbytečně.

Své si během prázdnin odvedli i „sádrokartonáři“. I oni pracovali na více „frontách“. Vytvořili izolovanou příčku ve školní jídelně nad výdejním okénkem, která (jak doufáme) odhluční jídelnu. Ve dnech, kdy dopoledne ve školní jídelně probíhal nějaký program pro žáky, byly totiž paní kuchařky v neřešitelné situaci – jak pracovat a zároveň nerušit, když nad výdejním okénkem byl otevřený prostor? Nechali jsme také zakrýt odpad dešťové vody, který přibyl v průběhu nástavby nových učeben. V rámci stavby byly zakryty tyto svody pouze v učebně a na chodbě, na záchodky už nedošlo. Třetím úkolem pro pracovníky bylo „zamaskovat“ dveře do původních šatních „kójí“, které už nebudou využívány.

V letošním roce jsme se pustili také do řešení letitého problému, se kterým se potýkala paní učitelka na výtvarnou výchovu. V učebně, kde výtvarnou výchovu pro celý druhý stupeň vyučujeme, bylo pouze jedno umývadlo a tedy pro výtvarnou výchovu učebna nebyla příliš vyhovující… Během letošních prázdnin jsme nechali odstranit staré umývadlo i obklad, bylo provedeno rozdvojení přívodu vody a odpadu, musel být vyztužen sádrokarton, který tvoří příčku mezi třídami, a stěna byla nově obložena a osazena dvěma umývadly s pákovými bateriemi.

Větší opravy se letos dočkaly i vertikální žaluzie ve sborovně a kancelářích v přízemí staré budovy. Dříve jsme opravovali jen zacuchané či potrhané řetízky, nyní došlo k výměně vodicích lišt, na kterých se léta používání už výrazně podepsala a žaluzie nefungovaly tak, jak měly. Občas některé nešly posunout či otočit, a tak jsme nechávali nahlédnout do našich kanceláří okolo školy jdoucí „kolemjdoucí“, aniž bychom to tak úplně chtěli :)

Tradičně měli ve škole během prázdnin napilno malíři. Vymalovány byly šatny a všechny barevné sokly, které v průběhu roku velmi trpí, zatímco ve třídách a na chodbách se malovaly bílou barvou jen nejvíce ušpiněné stěny nebo jejich části.
I letos necháme ošetřit podlahové krytiny ve třídách třemi vrstvami vosku. Kromě toho, že pak PVC pěkně vypadá a leskne se jako čerstvě vytřené, je chráněno voskem proti opotřebení a mnohem snazší je potom několik měsíců i jeho vytírání.

Ve výčtu prázdninových aktivit ve škole nesmíme zapomenout na nové lavice, které jsme objednali do jedné ze tříd. Do ostatních se vrátí ty, které jsou nyní vyskládané na chodbách. Tam budou ještě pár dní, do doby, než svou práci odvedou zaměstnanci úklidové firmy, kteří budou ošetřovat PVC ve třídách…

Relaxační čtenářský koutek
Až si podlaháři odvedu svou práci a z chodeb zmizí ze tříd vystěhované lavice, vznikne v prvním patře staré budovy pro naše žáky relaxační koutek, kde budou moci trávit přestávku především nadšení čtenáři. Pesimistu teď asi napadá otázka, zda mezi mládeží vůbec nějací čtenáři v dnešní době jsou. Optimista věří, že ano, a snaží se jim nabídnout ke čtení příjemné prostory… Pár zajímavých knížek jsme pořídili v rámci spolupráce s nakladatelstvím Albatros nebo Mladá fronta, nějaké jsme dostali od rodičů po odrostlých dětech nebo z dědictví, výhledově můžeme doplňovat další, bude-li zájem. Cílem těchto relaxačních koutků je nejen podpořit zájem dětí o knížky, ale třeba i o komunikaci „face to face“. Často totiž pozorujeme, jak se dva kamarádi spolu „baví“: každý kouká do svého chytrého telefonu a druhého osloví, jen když ve své hře pokoří nějaký rekord…

Školní družina

V souvislosti se zvyšujícím se počtem žáků očekáváme více dětí i ve školní družině. Podnikli jsme proto opatření, aby mohla družina využívat i ty nejprostornější třídy, tedy dvě nové učebny v nástavbě v 1. patře. Nechali jsme je vybavit, stejně tak i všechny tři původní oddělení družiny v přízemí, audiovizuálním komunikačním systémem, aby paní vychovatelky měly přehled, komu dítě předávají. Stále si ale lámeme hlavu s organizačními detaily kolem vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách. Podmínky v naší škole nejsou pro družinu úplně ideální, věříme ale, že se nám podaří celou záležitost vyřešit co možná nejlépe to půjde. Konkrétní informace zveřejníme v průběhu prvního zářijového týdne…

Školní jídelna

Během prázdnin jsme pracovali především na vylepšení prostor kuchyně a jídelny. První ze zásahů byl popsán v odstavci o opravách a pravidelné údržbě, tedy izolační příčka nad výdejním okénkem, na druhém se nyní ještě pracuje… Neustále bojujeme s vlhkostí staré budovy a každý rok řešíme opravy vlhké opadané omítky v předsíni kuchyně. Tuto situaci budeme řešit pomocí mříže odstraněné z šatních kójí. Nechali jsme ji upravit a bude nainstalována k venkovnímu vchodu do školní kuchyně tak, aby paní kuchařky mohly během dne větrat vlhké prostory bez obavy z vniknutí nezvaných hostů :)
Doufáme, že se podaří do začátku září nainstalovat do školní jídelny automat na čerstvou pomerančovou šťávu (tzv. fresh džus), o jehož umístění usilujeme už delší dobu. Instalace ale vázla na našem požadavku kombinovat výdej za drobné mince s výdejem na kartu nebo čip, kterou jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější. Tato možnost se ukázala jako nereálná, proto necháme instalovat automat na drobné a budeme věřit, že si děti za peníze, které jim rodiče na džus dají, nekoupí v obchodě raději brambůrky :)

Co nového či zajímavého ve výuce?


Změny v pedagogickém sboru
V pedagogickém sboru dojde ke třem změnám. Na prvním stupni posílí naše řady Petr Mutina, který nastupuje po pí uč. Šalanské, jíž skončila pracovní smlouva. Na druhém stupni za kolegyni Filipovou, která je na mateřské dovolené, nastoupí Luboš Vayhel a dále Milada Rehová za kolegyni Černou, která už spoustu let „přesluhovala“ a zaslouží si odpočívat a užívat si důchodu…

Výuka angličtiny
Po loňské premiéře, která se osvědčila, bude i letos jednu hodinu angličtiny týdně v osmé a deváté třídě vyučovat rodilý mluvčí, čímž pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou Easyspeak. Věříme, že pro žáky je pravidelné setkávání s rodilým mluvčím velmi přínosné.

Webové stránky i Facebook
O všech plánovaných akcích i o těch již uskutečněných budeme rodiče i širokou veřejnost i nadále informovat prostřednictvím našich webových stránek. Doufáme, že na nich nacházíte vše, co potřebujete, ale přesto cítíme, že doba si žádá víc… Je tu přeci facebook, na kterém mladí (a nejen oni) tráví spoustu času. Přestože své osobní facebookové stránky neplníme fotkami z našeho soukromého života a přátelům se snažíme věnovat více osobně nežli prostřednictvím virtuálního světa, víme, že v této sféře máme velké rezervy. Chceme se tedy od nového školního roku pokusit informovat o našich aktivitách i tímto informačním kanálem, který je tak trošku víc „cool“. Oficiální fb stránky školy jsme založili již před několika měsíci, žádnou aktivitu jsme však na nich nevyvíjeli. Toho využil neznámý „fanoušek“ naší školy, který o aktivitách naší školy informoval na jím založených stránkách. Z našich webových stránek použil jak úvodní fotografii, tak i příspěvky, které doplňoval příspěvky z dalších, např. středních, škol. Děkujeme mu touto cestou za to, že nás tak trošku popostrčil a přebíráme tuto pomyslnou „štafetu“… Komu tedy více vyhovuje facebook, může už sledovat naše aktivity přímo tam, informace o těch nejdůležitějších akcích by tam neměly chybět: viz facebook

A co říci závěrem?

Užívejte poslední prázdninové dny, nový školní rok už je za dveřmi. O jeho organizaci budeme informovat brzy v samostatném článku.

Jitka Krůtová, ředitelka školy