>

Přístavba je zkolaudovaná

01. 1. 2015

Historie naší základní školy se píše už téměř sto padesát let. Za tu dobu se z malé venkovské malotřídky stala plnohodnotná základní devítiletá škola se všemi postupnými ročníky, v posledních třech letech dokonce po dvou třídách v ročnících. Zvyšujícímu počtu žáků se „přizpůsobuje“ i budova, a tak postupně probíhají přístavby, nástavby a rekonstrukce. Poslední z nich započala v polovině uplynulého roku a skončila těsně před Vánocemi …

Průběh nástavby

Stavební práce byly zahájeny první den letních prázdnin po ukončení školního roku 2013/2014, přesněji v pondělí 30. června 2014. Na ploché střeše pavilonu, ve kterém jsou tři malé učebny využívané v odpoledních hodinách školní družinou, začaly vyrůstat dvě prostorné učebny a malý kabinet. O průběhu stavby jsme informovali několikrát už v průběhu prázdnin:

Ve druhé polovině listopadu byla stavba stavební firmou Konstruktis a.s. předaná zadavateli, tedy Městské části Praha-Lipence, a v úterý 16. prosince 2014 proběhla i její kolaudace, při níž nebyly shledány žádné závady.

Přestože v počátcích realizace stavby některé detaily budily přinejmenším rozpaky (sloup uprostřed každé učebny, malá výška obvodových stěn podkrovních místností, 12 střešních oken v učebně situované na západ a dokonce 14 oken střešních oken v druhé učebně situované na východ), domnívám se, že výsledný dojem není vůbec špatný. Se sluníčkem si snad poradí vnější markýzy na střešních oknech, sloup uprostřed místností využijeme k rozdělení učeben na část pro výuku a část odpočinkovou, hra­cí.

Zařizování učeben a kabinetu

Už v době, kdy se stavba teprve chýlila ke svému konci, jsme začali připravovat vše potřebné pro její vybavení. Využili jsme osvědčených kontaktů na firmy, jejichž výrobky nebo služby jsou kvalitní a zároveň za přijatelnou cenu. V části každé z tříd je už položený koberec, namontované jsou moderní pylonové tabule, na svém místě je nábytek a nyní čekáme na dodávku lavic a židliček, která by měla být realizována do konce ledna. Do malého kabinetu pro učitele necháme nábytek vyrobit na míru, aby se co nejlépe využily jeho rozměry. Poptáváme také instalaci projektové techniky do obou tříd. Na toto vybavení zatím nemáme finanční prostředky a není jisté, zda na něj zbude z rozpočtu na příští rok. Ten bude sice oproti minulým rokům navýšen, ale pokud máte zkušenost ze zařizování domácnosti, víte, jak peníze „letí“. Pro začátek máme na tyto účely (vybavení IT technikou) částku 5 660 Kč, kterou přispěli rodiče v průběhu adventních dílen a další 2 000 Kč, které poslali na tuto investici jedni rodiče jako sponzorský dar. Je to sice jen zlomek potřebné částky, ale i této pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. Doufáme, že není poslední a příslušnou částku se nám podaří do léta nashromáždit, abychom během prázdnin mohli třídy potřebnou technikou vybavit.

Prohlídku nových učeben i s podrobnou fotodokumentací průběhu nástavby plánujeme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 4. února 2015. Při té příležitosti budou představeny i plány přístavby samostatného pavilonu, který kapacitu školy rozšíří o dalších 5–6 učeben a jehož realizace je plánována na období let 2016–2018.

Jitka Krůtová, ředitelka školy