>

Družina vylepšuje své služby

21. 3. 2014

Školní družina je určena pro děti z prvního stupně, jejichž rodiče jsou pracovně vytíženi a nemohou si je vyzvedávat ihned po skončení vyučování. V průběhu roku jsme zjistili, že někteří rodiče nemají problém se zajištěním hlídání dítěte odpoledne, ale ráno před vyučováním. Další komplikací pro rodiče bývají dny prázdnin nebo ředitelského volna. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli rozšířit služby, které družina dosud nabízela…

Ranní družina

Docházku do ranní družiny nabízíme za snížený poplatek 100 Kč měsíčně, přičemž platbu je nutno provést předem na následující období. Přihlášení dítěte proběhne písemně prostřednictvím zápisního lístku, který je ke stažení v sekci Formuláře

Družina v době ředitelského volna a prázdnin

Další úpravou zaběhnutého režimu školní družiny je rozšíření jejího provozu i na dobu ředitelského volna a prázdninových dnů v průběhu školního roku. Pro tuto službu budou platit následující pravidla:

  • rodiče musí dítě na tyto dny přihlásit odevzdáním vyplněné přihlášky (viz Ke stažení), a to nejpozději tři pracovní dny předem,
  • k docházce do družiny v těchto dnech se mohou přihlásit i žáci, kteří během roku družinu nenavštěvují, poplatek za pobyt v družině pro tyto žáky bude 100 Kč za den a je splatný předem,
  • družina bude otevřena od 7:30 do 17:00 hodin, v pátek do 16:00 hodin,
  • nástup do družiny bude kvůli případnému odchodu mimo budovu nejpozději v 8:00 hodin, vyzvedávání bude možné (nebude-li uvedeno jinak) po obědě,
  • cena za oběd ve školní jídelně byla stanovena na 55 Kč (žáci nemají nárok na dotovaný oběd),
  • pokud budou organizovány akce mimo budovu školy, hradí rodiče navíc i případné náklady na dopravu, vstupné apod..

Přihlášky vybírají paní vychovatelky. Družina bude v provozu v případě, že se k docházce přihlásí alespoň 10 žáků. O činnosti, která bude plánována s ohledem na počet přihlášených, budou rodiče informováni na webových stránkách školy nejpozději dva dny předem.

Jitka Krůtová, ředitelka školy