>

I druháci si již vyzkoušeli svůj projekt

25. 11. 2013

V době od 14.10. do 25.10. v obou našich druhých třídách zavládl podzim. Tato tématika nás provázela každý den ve všech předmětech.

V prvouce jsme si povídali o podzimních měsících, o změnách v přírodě a společně jsme podnikli vycházku do blízkého okolí. Děti tvořily plakát o podzimu. V českém jazyce jsme četli podzimní články a básničky, nechybělo ani tvůrčí psaní na téma podzim. V matematice děti počítaly přírodniny a poradily si také se slovními úlohami s podzimní tematikou. Nejvíce se vyřádily ve výtvarné výchově, kde míchaly podzimní barvy, tvořily podzimní strom a také krajinu s podzimními tóny.

Věřím, že se děti spoustu nového dozvěděly a že se jim projekt s podzimní tématikou líbil.

Petra Illichová