>

Přípravy na školní rok nám zkomplikovala vichřice

29. 8. 2013

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, ostatně stejně jako každý rok, a školáci si pomalu budou muset znovu zvykat na ranní vstávání a pravidelný pracovní režim. Co se ve škole dělo během prázdnin a jak bude vypadat první týden školního roku 2013/2014, se dozvíte z následujících řádků…
Na dva měsíce prázdnin jsme si naplánovali spoustu práce. Některé z nich se každoročně opakují, jiné jsme si vymysleli proto, abychom zpříjemnili školní prostředí žákům i návštěvám, další jsme byli nuceni provést kvůli nedostatku prostor pro výuku nebo kvůli přírodním živlům.

Řešíme nedostatek místa pro učebny

V loňském roce jsme měli deset tříd. Devět z nich mělo standardní kmenovou třídu, desátá využívala jako kmenovou třídu stupňovitou učebnu chemie. V letošním roce potřebujeme další třídu, protože odešla jedna devátá, ale máme dvě první třídy. Volná učebna žádná, nástavba školy teprve ve stadiu příprav, a tak jsme museli situaci řešit v rámci možností… Ze dvou odborných učeben (chemie a počítačové učebny) jsme udělali jednu. Stupňovitou posluchárnu chemie jsme předělali na učebnu počítačovou, čímž se nám uvolnila jedna učebna pro kmenovou třídu a navíc jsme využili větších prostor stupňovité posluchárny a rozšířili jsme množství počítačových stanic ze 14 na 23. Druhou potřebnou kmenovou třídu jsme získali zrušením knihovny. Tato malá místnost v 1. patře poslouží následující dva roky jako kmenová třída pro osmou třídu, kde po odchodu tří chlapců na gymnázium zůstalo pouhých deset žáků. Knihovnu jsme na tu dobu nechtěli úplně zrušit, a tak jsme ji přestěhovali do zadních prostor jedné velké třídy. Do dvou nových tříd jsme koupili nové lavice, ostatní nábytek jsme pořešili ze stávajících zásob.

Proběhl každoroční úklid školy

Každý rok se v průběhu prázdnin maluje. Během loňských prázdnin jsme trošku šetřili a vymalovali jsme jen ta nejšpinavější místa, zato letos jsme se do malování pustili poctivě. Kromě kuchyně, šaten a kabinetů jsou vymalované všechny místnosti a zákoutí školy. Vlhká, odfouknutá a místy plesnivá omítka v přízemí staré budovy byla okopána až na cihly a na nově naštukovanou stěnu jsme použili takové barvy, které ji nezakonzervují a umožní jí dýchat a odvádět vlhkost. Co se týká barevné škály, drželi jsme se „při zdi“. Všechny třídy jsou čistě bílé, pouze na chodbách je bílá stěna kombinovaná s barevným soklem.
Koberce jsme nechali jako každý rok strojově vyčistit, letos jsme navíc nechali ošetřit všechny PVC krytiny. Úklidová firma všechna linolea ve třídách strojově vyčistila a ošetřila třemi vrstvami vosku, který je chrání a usnadňuje jejich úklid.
Po malování zaklekly paní uklízečky na kolena a čistily dlaždičku po dlaždičce, aby nezůstaly po malířích ani stopy. Stejnou péči věnovaly zárubním, vypínačům, zábradlí atd.

Zřídili jsme vestibul pro návštěvy

Kvůli zvýšení komfortu jsme se pustili do přestavby vestibulu. Až do června 2013 musely všechny návštěvy čekat na vpuštění do školy venku, před hlavním vchodem. Vstupní prostory jsme předělali tak, aby vchod do školy byl přívětivější, a tak koule na dveřích návštěvy zastaví až za vchodovými dveřmi ve vestibulu. Pořídili jsme nové druhé dveře, prosklené, které vnitřní chodbu školy prosvětlí, a vestibul jsme zařídili z vyřazeného nábytku původní počítačové učebny (děkujeme pane Hartmane, kterýkoliv jiný truhlář by od takové předělávky dal raději ruce pryč). Nedočkaví žáci, „stepující“ před školou brzy ráno ještě před jejím otevřením, i rodiče nebo další návštěvy tak budou moci vyčkat příchodu personálu v příjemnějším prostředí, zatímco dříve postávali venku před školní budovou.

Vichřice odnesla polovinu střechy

Když už byla většina výše popsaných prací hotova a zbývalo jen vyrovnat lavice a vyzdobit třídy a chodby, přehnala se přes Lipence vichřice. Bylo to v neděli 4. srpna v podvečer. Prudké poryvy větru se od západu dostaly pod měděné plechy střešní krytiny na staré budově a způsobily statisícové škody. Polovina střechy byla větrem odnesena… Jedna část plechu při své cestě vzduchem ohnula dopravní značku ve vjezdu do slepé ulice K Topolům a skončila na zídce domu č.p. 229. Druhá část střešní krytiny přes tento dům přelétla, a to zřejmě v dostatečné výši, protože na něm nenapáchala žádné škody. Přistála na zahradě za domem č.p. 231, kterému ale při přistávacím manévru zničila spoustu tašek z jeho střechy.
Škody bylo napácháno ale víc. Poryvy větru doprovázel prudký déšť, který díky odkryté střeše páchal škody v nově vymalovaných podkrovních třídách. Proudy vody kapaly ze spojů sádrokartonových stropních desek, ze zářivek, čůrky tekly po zdech ve třídách i na chodbách. Větším škodám zabránil rychlý zásah pánů Bernklaua a Rulíka, kteří bez nároku na odměnu ještě ten večer střechu přikryli plachtou. Moc Vám děkujeme…

Když už byly všechny louže ve třídách vytřeny a promáčené stěny pomalu vysychaly, prudký vítr o tři dny později odhrnul plachtu a silný déšť vytopil stejné učebny znovu, v jiných místech. Pomohli opět pánové Bernklau a Rulík. V pátek na střechu nastoupila pokrývačská firma, ale čekala nás třetí sprcha. Než totiž stihli v odpoledních hodinách střechu opět přikrýt, přihnala se další průtrž a plavali jsme potřetí. V pondělí 12. srpna byly zahájeny opravy střešní krytiny. Byla vyházena deštěm nacucaná izolace a nahrazena novou, téměř jednou tak silnou vrstvou (není divu, že díky nedostatečné izolaci bylo v učebnách 2. patra v teplých dnech nesnesitelné horko), další vrstvu tvoří speciální paropropustná folie, která musí být slepena (ve staré střeše byla folie nevhodná a navíc neslepená, položené pásy se jen kousek překrývaly přes sebe), prkna byla při opravě přibita tak jak je třeba (ne jedním, ale dvěma hřeby) a měděné pásy jsou nyní ukotveny každých 30 cm, zatímco na původní střeše se šetřilo a pásy byly ukotveny po 50–60 centimetrech.

Druhé malování a příprava na nový školní rok

V úterý 20. srpna byla oprava střechy dokončena a pak se teprve začaly likvidovat následky pohromy. Malíři seškrábali a opravili popraskanou a odloupnutou omítku, zamalovali skvrny na stropech a stěnách, vyčistily se fleky na PVC. Všechny tři poničené třídy pak paní uklízečky znovu uklidily a druhý den poté nastoupili po dovolené do práce i učitelé. Dnes už ani není poznat, jak „vzrušující“ druhá polovina letošních prázdnin byla. Zbývá jen opravit sádrokartonový strop na chodbě, který se pod tíhou prosáklé vody odchlípl a ostatní je téměř hotovo. V pondělí 2. září budou všechny třídy čisté a vyzdobené, na chodbách budou viset profesionálně zapaspartované obrázky dětí, školní družina bude užívat novou vestavěnou skříň na své pomůcky, pro volné chvíle budou na chodbě sloužit dětem dva dřevěné hlavolamy nebo tabule, na kterou si zvlášť malé děti tak rády malují, venku budou umístěné dva basketbalové koše, které tu byly léta uskladněné a nevyužívané. Školní rok zkrátka může začít. A jak budou vypadat jeho první dny?

První týden školního roku

Jako obvykle je první týden „zahřívací“ a proběhne v upraveném režimu. Měl by vypadat takto…

Přejeme našim žákům, jejich rodičům i příznivcům naší školy klidný a úspěšný školní rok.

Jitka Krůtová, ředitelka školy