>

Letní výlety třeťáků

23. 6. 2019

Protože se blíží konec školního roku a léto nám ukazuje svou opravdu teplou podobu, vyrazili jsme s třeťáky za prázdniovými aktivitami – za výlety. První výlet jsme naplánovali vlakem, kdy jsme se jeli podívat do Berouna za medvědy. Ze tří medvědů už zbyli jen dva a bylo jim pořádné teplo, takže se chladili v nedalekém bazénku a my jsme si je zpoza plotu mohli zblízka prohlédnout.
A protože se v těchto parných dnech potřebovali schladit nejen medvědi, ale také my, druhý výlet jsme naplánovali k Berounce, kde jsme strávili plaváním a hrami ve vodě hezké dopoledne.

Martina Adamová, třídní učitelka 3. A a Lenka Řezníčková, třídní učitelka 3. B