>

Prvňáčci zvládli svůj první projekt :)

27. 11. 2017

V prvních třídách v týdnu od 6.-10. listopadu probíhal podzimní projekt. Děti celý týden plnily podzimní pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, pečlivé vybarvování, přemýšlení, ale i představivost.
Například děti dodělávaly ocásky papírovým drakům, skládaly jednotlivé kousky a měly je za úkol slepit v jeden obrázek, procházely bludištěm a mnoho jiných úkolů.
V českém jazyce, ale také v prvouce jsme si povídali o podzimu, o tom, co se děje v přírodě a děti doma vymýšlely, co všechno patří k podzimu (myšlenková mapa).
V matematice jsme porovnávaly a pro větší názornost jsme využili podzimní plody, tedy kaštany.
Během týdne vznikaly nejrůznější obrázky – podzimní listy s využitím suchých pastelů, šípkové keře, ke kterému jsme použili tuš, ale také zápichy do květináčů tzn. dýňáčci. Na řadu přišla i modelína, kdy děti modelovaly podzimní strom. O hudební výchově se zpívalo o drakovi. Během celého týdne se děti učily podzimní báseň s názvem Podzimní počasí, kterou tentokrát žáci zkusili říci v páru – vždy jeden žák z 1.A a k němu někdo z 1.B.
Myslím, že se celá akce povedla. Děti si vyzkoušely nejrůznější úkoly, ale také se toho hodně dozvěděly (například v závěru týdne na scénu přijel i Martin na bílém koni a povídali jsme si s dětmi o svatomartin­ské huse).

Petra Illichová, třídní učitelka 1. B