>

Z prvňáků se stali na chvíli fotografové

11. 5. 2017

Po dobu jednoho měsíce, a to od 22. března do 22. dubna, paralelně v obou prvních třídách probíhal projekt zaměřený na jarní přírodu. Děti za pomoci svých rodičů chodily pravidelně do přírody a zkoumaly po dobu jednoho měsíce přírodu. Rodiče svým paním učitelkám zasílali emailem fotografie svých zahrad, dále luk, polí, lesů….Za tu dobu se nashromáždilo mnoho fotografií, které jsme pak dětem na konci projektu na interaktivní tabuli promítaly. Děti poznávaly, co je na jednotlivých snímcích za rostliny, a myslím, že si nejenom mnoho rostlin zopakovaly, ale také se naučily.
Poté děti vyplňovaly pracovní listy, na kterých vybarvovaly květiny, dopisovaly názvy rostlin, ale také musely uhádnout několik jarních hádanek. Po zvládnutí všech úkolů si zasloužily bludiště ve tvaru motýla. Děti pracovaly s radostí a nadšením a všechny nachystané úkoly zvládly :)

Petra Illichová, třídní učitelka 1. B