>

Profil školy

05. 5. 2017

I přes zvyšující se počet žáků má naše škola stále charakter rodinné školy, kde se všichni zaměstnanci navzájem znají a ještě pořád je možné znát i tváře všech žáků. Naším cílem je budovat ve škole pohodovou a přátelskou pracovní atmosféru. Nechceme po dětech výkon za každou cenu, nechceme ale ani druhý extrém – úplnou pohodu dětí za cenu snížení nároků na jejich výkon. Chceme, aby se děti ve škole cítily dobře a přitom pracovaly na hranici svého maxima a pokud možno se zájmem. Možná ale mnohem důležitější je pro nás skutečnost, že se budou chovat hezky k sobě navzájem, že každého dospělého jako první a slušně pozdraví, a to nejen ve škole, ale i na ulici, když se někde potkáme. Chceme, aby k nám děti měly důvěru. Chceme je naučit respektovat autoritu, ale také říci slušnou a vhodnou formou svůj názor, i když je jiný než názor ostatních nebo ten náš. Asi daleko složitější úkol, než naučit je vyjmenovaná slova a násobilku. Ale pro život podle našeho názoru daleko hodnotnější, nemyslíte?

A jaké metody obvykle používáme? Ve zkratce takto: slabikujeme, vážeme, přemýšlíme a občas i drilujeme :)

Chcete-li podrobněji, trošku to rozvineme:

  • slabikujeme = číst učíme analyticko-syntetickou metodou
  • vážeme = psát učíme vázaným (psacím) písmem
  • přemýšlíme = ve všech předmětech trošku, ale zpočátku nejvíce v matematice, která rozvíjí logické uvažování; líbí se nám totiž filosofie pana profesora Hejného, který matematikou děti provází jiným než klasickým způsobem a jeho motto zní: „Hleď, aby tvá snaha udělat z dětí dobré matematiky, nepřehlušila tvou snahu udělat z nich dobré lidi.“
  • a trošku i drilujeme = ne moc, ale občas trochu ano, čím jsou děti starší, tím více se s drilem setkají – od násobilky přes pádové otázky, vyjmenovaná slova až po -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ečný -ičný, -ový -istý a -ičelý :)