>

Ve 4. B se učila strašidla

02. 11. 2016

V pondělí 31. října se 4. B proměnila v jeden velký strašidelný hrad. S dětmi jsme se totiž domluvili, že tento den, na který připadá anglosaský svátek Halloween, si zpestříme výuku různými kostýmy, maskami, účesy a strašidelným líčením. Halloween, svátek pocházející z Irska, nemá v České republice tradici, ale např. v USA, jak nám naše spolužačka Charlene potvrdila, je zvláště u dětí velice oblíben. Již před prázdninami nám Charlene vyprávěla, jak se večer děti převléknou do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu koledovat (podobně jako naše děti na Velikonoce). My jsme dnes nekoledovali, ale zato jsme si vyrobili pavouka ze sušenek, o kterém děti psaly slohovou práci (po napsané práci pavoučka s chutí snědly!) a o hudební výchově si mohly děti připomenout písničku Příšera.
Naše strašidla si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Tereza Skálová, třídní učitelka 4. B