>

Jaká je podzimní nálada v 1. B?

01. 11. 2016

V týdnu od 17. do 25. října zavládl nejen za okny, ale také ve třídě 1. B podzim. Děti po celý týden plnily jak ve škole, tak i doma podzimní úkoly v podobě pracovních listů. A jaké úkoly na ně čekaly? Jednou děti zkoušely projít bludištěm, jindy dokreslovaly ocasy drakům, následně i vybarvovaly, vystřihovaly a lepily kousky papírů, ze kterých složily dýni a v neposlední řadě plnily mnoho dalších zábavných úkolů.
Během tohoto podzimního projektu si děti také procvičily jemnou motoriku, např. při navlékání jeřabin na šňůrky do tvaru náhrdelníku či náramku, modelování hub z modelíny nebo při tvoření podzimních růží z javorových listů.
Při výtvarné výchově velmi pilně kreslily a vyrobily krásné podzimní obrázky. I v českém jazyce nám vládl podzim. Děti si poslechly podzimní příběh, naučily se básničku o podzimním počasí a následně jsme si o podzimu povídaly. Vše potom zakreslily do myšlenkové mapy. Na posílení imunity pro zájemce byl nachystaný pravý šípkový čaj ochucený medem a citronem a kuličky rakytníku. V matematice děti počítaly s kaštany a řešily pracovní list.
Závěrem musím všechny děti moc pochválit za to, jak pilně pracovaly, plnily domácí úkoly a vyráběly. Po závěrečném zhodnocení největší úspěch mělo navlékání jeřabin, modelování hub a výroba květin. Všichni si projekt moc užili a bylo krásné při tom sledovat rozzářené dětské oči.

Petra Illichová, třídní učitelka 1. B