>

Třeťáci zkoumali množství cukru v pochutinách

30. 6. 2016

Ke konci školního roku jsme si ještě se 3. B udělali jeden výzkum. V pondělí dopoledne jsme s dětmi sesbírali různé obaly od tyčinek, čokolád, sušenek a etikety z limonád a rozhodli jsme se prozkoumat jejich obsah cukru.
Naučili jsme se hledat v tabulkách s výživovými hodnotami, vysvětlili jsme si, co v nich najdeme a kde se schovávají ty nezdravé cukry. Pak jsme se rozdělili do 4 skupinek a začali pracovat. Úkolem žáků bylo nalézt informaci o tom, kolik výrobek obsahuje cukru na 100 g (či ml). Následně si dané množství navážili na kuchyňské váze (v případě desetinných čísel museli i zaokrouhlovat), dali do pytlíčku a nalepili na plakát, který skupina společně vytvářela. Následně jsme se s plakáty vyfotografovali a u některých výrobků jsme si množství cukru převedli na celé balení (např. že když má limonáda objem 500 ml, když ji vypiju, dostanu do těla 5 balíčků cukru z plakátu).
Posledním krokem bylo zamyslet se nad prací, kterou žáci dopoledne udělali, a zkusit písemně zformulovat své myšlenky, pocity, nové poznatky.

Tereza Skálová, třídní učitelka 3. B