>

"English corner" … aneb "Co už víme o Austrálii"

17. 2. 2016

V rámci výuky anglického jazyka se děti setkávají i s tématy jako je vzdělávání v anglicky mluvících zemích, literatura, příroda atd. Protože v rámci běžných hodin není vždy na tato témata úplně čas, v tomto pololetí se pod hlavičkou „English corner“ budu snažit dětem přiblížit zajímavosti ze světa anglicky mluvících zemí v nepovinných besedách mimo školní vyučování. Proto když se naskytla možnost pozvat do naší školy děti z Austrálie, neváhala jsem ani minutu, přestože se návštěva mohla konat pouze v době vyučování a v hodinách angličtiny jsme pro tentokrát nechali učebnice v aktovkách.

V úterý 9. února se zrealizovala mimořádná návštěva dvou australských školáků z Melbourne Toma a Maxe Taborsky, kteří v Melbourne navštěvují Brandon Park Primary School. Díky vstřícnosti naší paní ředitelky, Tom s Maxem s námi mohli absolvovat i některé vyučovací předměty. Australské chlapce doprovodila do školy jejich maminka Kate, která ve třetí třídě udělala s dětmi besedu o australských zvířátkách, takže nám přibyla pěkná řádka nových slovíček. Pro naše školáky ve třetí, páté a sedmé třídě to bylo nesmírně zajímavé střetnutí, protože si nejen zkusili konverzaci v angličtině, ale dozvěděli se i spoustu zajímavostí o Austrálii a především fakta o australské škole. Děti nejvíce zaujalo, že v tamních školách neexistují školní jídelny, děti si nosí obědy většinou formou sendvičů z domu, škola sice začíná v 9.00 ale končí až v 15.30, a to každý den. Do školy se chodí už v pěti letech. Prázdniny jsou organizovány tak, že po třech měsících výuky jsou vždy dva týdny volna a hlavní prázdniny začínají vánocemi a pokračují až do konce ledna.

Největší pozdvižení nastalo, když se naši školáci dozvěděli, že do australské školy, aspoň tam, kde studují Tom s Maxem, je striktně zakázáno nosit mobil a všichni tento zákaz respektují. Školní uniformy jsou pro každou školu jiné a v obdobích letních měsíců (od září do dubna) se povinně přidává klobouk. Děti zajímalo i to, zda-li se kluci učí cizí jazyky. Poté co jim Tom řekl, že ano a v jejich škole je to kupříkladu mandarínština, proběhl mezi žáky úlevný šum. Myslím, že od této chvíle se stala angličtina s němčinou ještě více oblíbeným předmětem. Výčet zajímavostí by mohl pokračovat, setkání s rodilými mluvčími ve věku našich žáků bylo velmi obohacující a to myslím pro obě strany.

Simona Kuthanová, učitelka anglického jazyka