úvod > Ke stažení > Formuláře

Tiskopisy a formuláře

Tiskopis ve formátu pdf si vytisknete a pak vyplníte.

Škola


Žádost o povolení přestupu (z jiné školy) – pdf

Žádost o uvolnění z předmětu (pro případy, kdy dítě nebude na vysvědčení z předmětu hodnoceno, např. uvolnění z TV ze zdravotních důvodů apod.) – pdf

Žádost o individuální vzdělávací plán (žák studuje podle upraveného vzdělávacího programu, žádost musí být doložena doporučením z pedagogicko-psychologické poradny) – pdf

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání (pro případy, kdy žák opakoval ročník a devátým rokem by splnil povinnou školní docházku, ale neměl by ukončené základní vzdělání) – pdf

Žádost o odklad klasifikace – pdf

Žádost o slovní hodnocení – pdf

Žádost o individuální vzdělávání (pro žáky, kteří budou vzděláváni doma a do školy budou docházet pouze na pravidelná přezkoušení) – pdf

Odhlášení ze školní docházky (při přestupu na jinou školu např. z důvodu stěhování) – pdf

Plná moc (zmocnění zákonným zástupcem) – pdf

Posudek zdravotní způsobilosti (pro potřeby výjezdů např. na školu v přírodě) – pdf

Školní družina


Omluva nepřítomnosti ve školní družině (pro případy, kdy dítě odchází ze družiny jinak, než je uvedeno v zápisním lístku) – pdf

Příloha zápisního lístku (upřesňuje případnou docházku dětí na školní kroužky) – pdf

Přihláška k mimořádné docházce do ŠD (např. v době prázdnin a ředitelského volna) – pdf

Školní jídelna


Přihláška ke stravování ve školní jídelně – pdf

Přihláška ke stravování ve školní jídelně pro cizí strávníky – pdf