úvod > Družina

Školní družina

Školní družina je určena pro děti z prvního stupně a tvoří jakýsi mezičlánek mezi školou a rodinou. Jejím cílem je nabídnout dětem různé zájmové činnosti, zajistit jim sportovní a odpočinkové činnosti nebo jim umožnit přípravu na školní vyučování.

Na naší škole začalo pracovat první oddělení školní družiny ve školním roce 1978/1979. V letošním školním roce je zapsáno celkem 107 dětí, které jsou rozděleny do čtyř samostatných oddělení umístěných kmenových v učebnách tříd 1. stupně.

Provozní doba

 • ranní družina 6:30 – 7:40
 • odpolední družina v návaznosti na konec vyučování až do 17:00 (v pátek do 16:00)
 • vyzvedávání dětí nejdříve v 15:00

Podrobné informace o provozu školní družiny jsou ve Vnitřním řádu školní družiny. Některá pravidla jsou popsána a vysvětlena v samostatném článku.

Družina může za určitých podmínek fungovat i v době prázdnin nebo ředitelského volna.

Oddělení:

Kompletně bude doplněno po přihlášení všech dětí.

Všechny děti, které se v letošním školním roce k docházce do školní družiny přihlásily, byly přijaty a rozděleny do oddělení podle tříd:

 • 1. oddělení
  • 1. půlka dětí z 1. třídy a 3. A
  • vychovatelka Zuzana Fatková
  • v učebně 2. A
 • 2. oddělení
  • 2. půlka dětí z 1. třídy a 3. B
  • vychovatelka Dagmar Sakařová
  • v učebně 1. třídy
 • 3. oddělení
  • děti z 2. A a 4. AB
  • vychovatelka Petra Vorlová
  • v učebně 2. B
 • 4. oddělení
  • děti z 2. B
  • vychovatelka Renáta Šafářová
  • v učebně 4. AB

(Poznámka: Děti je možné sloučit do dvou oddělení, pokud klesne jejich počet pod 60, resp. do jednoho oddělení, pokud jejich počet klesne pod 30.)

Kontakty

Platby

 • bezhotovostním převodem na účet školy u České spořitelny a.s.: 131569379/0800
 • specifický symbol – 2
 • variabilní symbol – identifikační číslo dítěte (každý žák má přiděleno své vlastní)
 • 300 Kč na měsíc a dítě ve dvou splátkách (ze závažných důvodů je možné s vedením školy dohodnout jiný splátkový kalendář):
  • 1. splátka do 15. září – 1 200 Kč (4×300) za období září-prosinec
  • 2. splátka do 15. ledna – 1 800 Kč (6×300) za období leden-červen
 • 100 Kč na měsíc v případě, že dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu