úvod > Škola > Škola > Budoucnost

Plány do budoucnosti

Ani po několika přestavbách a přístavbách, kterými naše škola za svou dlouhou historii prošla, její kapacita dnes není dostačující. Stejně jako se rozrůstá městská část Praha-Lipence a zvyšuje se počet jejích obyvatel, zvyšují se i nároky na prostory v obou místních školách. Mateřská škola praská ve švech a teprve v roce 2013 díky přístavbě samostatného pavilonu mohla přijmout všechny zájemce o místo s trvalým bydlištěm v Lipencích. Ve škole od roku 2012/2013 otevíráme vždy dvě první třídy a podobný nárůst počtu prvňáčků se dá očekávat i v letech příštích. Nabízí se ale nerudovská otázka: Kam s nimi? Řešení tohoto problému bylo naplánováno do dvou etap.

První etapa

V první etapě, která proběhla ve druhé polovině roku 2014, byla provedena nástavba patra na přízemní přístavbu z roku 1998. V prosinci 2014 byly dvě prostorné učebny a malý kabinet pro pedagogy zkolaudovány a od druhého pololetí školního roku 2014–15 jsme je mohli příležitostně využívat. Od září letošního školního roku jsou obě třídy obsazeny prvními třídami a v odpoledních hodinách školní družinou a škola je opět „naplněná až po okraj“.

Druhá etapa

Další etapa bude finančně i technicky mnohem náročnější. Naším cílem je vybudování pavilonu na sousedním pozemku, který obec prozíravě před několika lety zakoupila. V červnu 2014 byla ve výběrovém řízení vybrána firma, jejíž architekti vypracovali studii stavby, v srpnu 2014 byla podána žádost o finanční prostředky, které by bylo možné získat v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V prvních dnech nového školního roku vydalo vedení obce pokyn k pokračování prací na studii, která pár měsíců „ležela ladem“. Věříme tedy, že i druhá etapa bude úspěšná a v roce 2018 přivítáme v novém pavilonu první žáky.

(aktualizováno v září 2015)