úvod > Pro veřejnost > Aktivity pro veřejnost

Aktivity pro veřejnost

I v letošním školním roce nabízíme rodičům našich žáků i široké veřejnosti volnočasové aktivity, které jsou vedeny našimi pedagogy. Všechny aktivity se konají ve víceúčelové hale v Obilní ulici v Praze-Lipencích. Cvičení je vhodné pro všechny s výjimkou těhotných žen. Každý návštěvník je však plně zodpovědný za svůj aktuální zdravotní stav a cvičení se účastní na vlastní nebezpečí.

Power jóga


Power jóga je aerobní cvičení v pomalém tempu. Vychází z klasické jógy, ale obsahuje i dynamičtější prvky a bývá více silová. Posiluje a protahuje rovnoměrně celé tělo a důraz klade i na hluboce uložené svaly, které mají tendenci ochabovat, ale jsou nesmírně důležité. Jedná se zejména o hluboký stabilizační systém páteře, který zajišťuje správné držení těla, ale má spolu s ostatními svaly vliv i na fungování vnitřních orgánů. Výsledkem pravidelného cvičení pak bývá lepší celkový vzhled postavy, příjemný osobní pocit a často i zlepšení celkového zdraví včetně lepšího fungování všech kloubů. Soustředěním na správné dýchání a provedení jednotlivých ásan – jógových pozic, kterými procházíme jako jednou plynulou sestavou, obvykle dochází k postupnému zklidnění mysli a navození celkové relaxace, která je ještě podpořena krátkým závěrečným uvolněním celého těla. Společně se zaměřujeme na postupné odstraňování nevhodných pohybových stereotypů a vytváření nových funkčních pohybových vzorců, které následně velice pomáhají v každodenním životě a jsou velikým přínosem, ať už je nám šestnáct nebo šestaosmdesát.

Více informací: www.zdravivnas

Místo: budova základní školy (Černošická 168)
Lektor: Hana Zapletalová
Termín: středa 18:30–19:30 (sraz ve vestibulu školy v 18:15)

Cena: jednorázové vstupné 130 Kč, permanentka na 10 lekcí (120 Kč za lekci) nebo celoroční permanentka (100 Kč za lekci)

Volejbalový turnaj MaliputMaliput je volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev (v týmu musí být alespoň dvě ženy) o putovní pohár ředitelky školy – takový malý lipenecký puťák, tedy Ma-li-put. Koná se od roku 2013 vždy třetí sobotu v lednu ve sportovní hale, která se nachází v těsném sousedství naší školy v ulici Obilní.

Příští turnaj
Osmý ročník turnaje se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020.

Kontaktní údaje
Přihlášky na turnaj, náměty, postřehy nebo event. nabídky na pomoc při organizaci (ať formou pomoci při přípravě zázemí nebo přispěním drobností jako pozorností pro účastníky) zasílejte prosím na adresu krutova@zslipence.cz, event. volejte na 731 522 439. 

Minulé ročníky
Níže uvádíme odkazy na reportáže z minulých ročníků, jejichž atmosféru dokumentují přiložené fotografie:

(aktualizováno 24. 1. 2019)